UZIN PE 360 PLUS universell grundfärg

 88,39

Kontrollera Snabb torktid
Kontrollera Lösningsmedelsfri primer
Kontrollera Ger utmärkt vidhäftning

Beskrivning och tillämpning

UZIN PE 360 PLUS Universal Primer är en lösningsmedelsfri dispersionsprimer för förbehandling av absorberande, fuktkänsliga underlag som ska jämnas ut eller där limningsarbeten utförs på golv och väggar. För inomhusbruk.

Lämplig för:

  • Anhydritgolv med vattentäta limrester
  • Cementbaserade avjämningsmassor
  • Sandcementgolv
  • Befintliga UZIN-utjämningslager
  • Färska (men gångbara) utjämningslager, om det skulle visa sig nödvändigt med “efterutjämning”.

Lämplig för:

  • Som grundfärg under reparations- och utjämningsmaterial.
  • För tunga golv i bostäder, butiker och industrier
  • Golvvärme med varmvatten
  • Användning med svängbara hjul enligt DIN EN 12529
  • Som en systemkomponent i snabbbyggnation

Funktioner/produktfördelar:

UZIN PE 360 PLUS tränger djupt in i substratet men har också utmärkta filmbildande egenskaper. UZIN PE 360 PLUS säkerställer en utmärkt vidhäftning av avjämningsmassan till underlaget och ser till att vattnet inte sjunker ner i underlaget för snabbt. Den nya formuleringen av UZIN PE 360 PLUS torkar särskilt snabbt, vilket eliminerar långa väntetider.

Underlag

Underlaget måste vara tryck- och formbeständigt, permanent torrt, rent och fritt från ämnen som kan försämra vidhäftningen. Under alla omständigheter bör du se till att täta underlag är fria från fett, de bör vara väl avskumade. Slipa sedan väl och dammsug. Slipa och dammsug mineralsubstrat till ett minimum. Avlägsna svaga, lösa och instabila lager, t.ex. mjuka avjämningsytor, gammalt dåligt vidhäftande lim, rester av utjämning och beläggning etc. genom trådborstning, slipning, fräsning eller kulstrålning. Efterföljande dammsugning.

Bearbetning

1. Acklimatisera och skaka förpackningen före applicering.

2. Använd en 14 mm nylonrulle och applicera jämnt och täckande på underlaget. Undvik tjocka lager och vattenpölar. Fördela primern mycket väl. Använd en borste i kanterna. På mycket absorberande underlag får du inte hälla direkt på golvet. Applicera flera lager om det behövs.

3. Rengör verktygen med vatten omedelbart efter bearbetning.

Förbrukning

Ungefär. 80-150 gram per m2. Se produktdatabladet för en exakt tillämpningstabell.

Mer information?

För mer omfattande produkt-, tillämpnings- och säkerhetsinformation om UZIN PE 360 PLUS Universal Primer, se rubriken “Produktbilagor” ovan.

Ytterligare information

Vikt 10,3 kg
Undergrond

Anhydrit med rester av vattentätt klister, Avjämningsmassa av cement, Primer

Förpackning av KGS

10.00 kg

Varumärke

UZIN

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”UZIN PE 360 PLUS universell grundfärg”